Čo nás čaká v tomto roku

* Začíname po novom!
? Hlavné programy v amfiteátri pod Hrešnou
* Veselá karička s chorovodom
? prekonajme spolu slovenský rekord z roku 2015
* Jarmok remesiel v spolupráci s o.z. Tradičné ľudové umelecké remesla
* Jánsky večer pod Hrešnou - vatry, fakle, ohňová show
* zahraničné súbory z Estónska, Turecka, Talianska a Španielska
* Záverečný program: Vystúpenie SĽUKu s predstavením Krížom - krážom
* Výchovné koncerty pre školy - obohatené o zahraničných účastníkov


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Karička - Tanec priateľov 2016

 

www.karickatanec.sk
facebook.com/karickatanec

 

  
_________  

    created 2016 |© Kultobin