Čo nás čaká v tomto roku

* Karička - Tanec priateľov
.. ABOVSKÁ KARIČKA na Hlavnej - prekonajme spolu rekord z roku 2013

* Škola tanca, tanečná zábava

* Jarmok remesiel - Urbanova veža a Aupark

* Galavečer v Štátnom divadle

* Nočný fakľový sprievod a ohňová show

* Výchovné koncerty pre školy


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Karička - Tanec priateľov 2015

www.karickatanec.sk
facebook.com/karickatanec


 
_________  

    created 2015 |© Kultobin